Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

They see me rollin' .

See? I changed my blog's appearance! I really like it this way. The reason I'm posting is to say a great big thank you to a friend who edited the head picture. She took a normal picture of me that I shot and made me look like a comic character. Michaela thank you so much! I love it.

Here's the whole picture:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου